ZE Pątnów-Adamów-Konin
 
Nawigacja
 
ZE Pątnów-Adamów-Konin

Celem systemu Elektroniczne Repozytorium Dokumentacji Technicznej wdrożonego w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin w oparciu o oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects® było stworzenie repozytorium dokumentów obejmujące dokumentację techniczną 4 elektrowni udostępnianą upoważnionym pracowników ich służb technicznych i działów inwestycji. Repozytorium zintegrowane z modułem obsługi inwestycji SAP obejmuje obecnie około 300 tysięcy dokumentów technicznych zebranych w ramach 18 tysięcy teczek projektowych. Dostęp do dokumentacji jest realizowany za pomocą przeglądarek internetowych a przeglądanie różnych formatów dokumentów technicznych nie wymaga instalacji natywnych pakietów oprogramowania, takich jak na przykład AutoCAD.

Hierarchiczna struktura zasobów dokumentacji technicznej jest zorganizowane trójpoziomowo obejmując elektroniczne akta projektu zawierające teczki dokumentacji technicznej, które z kolei stanowią zbiory dokumentów elektronicznych przechowywanych w odpowiednich natywnych formatach źródłowych.

Wyszukiwanie dokumentacji elektronicznej jest oparte o wartości metadanych jak również o treść dokumentów tekstowych dostępną w ramach wyszukiwania pełnotekstowego. Obsługiwane formaty plików zawierających dokumenty obejmują wszystkie podstawowe formaty graficzne i tekstowe. Formatem prezentacyjny dokumentów jest Portable Document Format (pdf) lub format rastrowy (img).

Moduł obsługi wypożyczeń dokumentacji, zarówno elektronicznej jak i papierowej, wspiera prowadzenie archiwów dokumentacji w poszczególnych elektrowniach zespołu. Wypożyczanie dokumentacji jest odpowiednio kwitowane a zwroty są automatycznie monitorowane. W każdym momencie pracownicy archiwum mogą kontrolować stan i historie wypożyczeń dokumentacji.

W ramach systemu zrealizowano również moduły obsługi dokumentacji inwestycji, takie jak umowy i pozostałe dokumenty powstające w trakcie procesu inwestycyjnego, jak również dokumentację procesu realizacji zamówień. Dokumentacja elektroniczna jest dostępna bezpośrednio z odpowiednich modułów funcjonalnych SAP wdrożonego w ZE PAK.