Instytut Medycyny Pracy
 
Nawigacja
 
Instytut Medycyny Pracy

Celem projektu Platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi zrealizowanego w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. Dra Med. Jerzego Nofera było stworzenie repozytorium zasobów wiedzy Instytutu, modułu wspierającego procesy masowej digitalizacji zasobów bibliotecznych, oraz portalu naukowego.

System zaprojektowany i opracowany w oparciu o oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects® jest dostępny dla wszystkich pracowników Instytutu i wybranych współpracujących z Instytutem organizacji naukowych. Portal naukowy służy dla publikacji zasobów wiedzy Instytutu dostępnych dla szerokiej rzeszy internautów oraz, dzieki integracji z multiwyszukiwarką firmy EBSCO, dostarcza upoważnionym użytkownikom możliwości dostępu do pełnego zakresu wiedzy opublikowanej w dziesiątkach naukowych repozytoriów.

Ważnymi elementami systemu wspierającymi nawigacyjną selekcję zasobów wiedzy są Mapa Wiedzy stanowiąca automatycznie tworzoną i aktualizowaną sieć pojęć, oraz automatyczne drzewa kategoryzacji zasobów wiedzy. Oba te mechanizmy działają w oparciu o rozbudowany i elastyczny model metadanych pozwalajacy na opis i klasyfikację obiektów informacyjnych należących do kilkunastu klas zasobów wiedzy zdefiowanych w modelu pojęciowym repozytorium systemu. Wszystkie obiekty zasobów wiedzy są dostępne w trybie wyszukiwania w oparciu o wartości metadanych jak również poprzez mechanizm wyszukiwania pełnotekstowego. Wyszukiwanie pełnotekstowe obejmuje metadane obiektów informacyjnych jak również zawartość opublikowanych ich strukturze plików tekstowych.

System współpracuje w platformą POLON umożliwiając eleastyczną wymianę dokumentów i metadanych pomiędzy repozytoriami.