Fundacja Partnerstwa Technologicznego
 
Nawigacja
 
Fundacja Partnerstwa Technologicznego

Celem realizacji systemu informatycznego Platforma Zarządzania Wiedzą Fundacji Technology Partners było podniesienie poziomu współpracy naukowo-badawczej członków fundacji skupiającej ponad 20 dużych instytucji naukowych takich jak instytuty naukowo-badawcze i wydziały wyższych uczelni technicznych. Dostęp do informacji naukowej, obejmującej takie zasoby wiedzy jak publikacje i raporty naukowe, kadra naukowa, unikalne urządzenia badawcze, czy prowadzone lub inicjowane projekty, pozwolił na uruchomienie efektu synergii podnoszącego efektywność działalności naukowej uczestników systemu.

Zacieśnienie współpracy członków fundacji, skupiających ponad 2000 wysoko kwalifikowanych pracowników naukowych, wspieranej przez możliwości zrealizowanego systemu zarządzania wiedzą, pozwala na realizację wspólnych przedsięwzięć handlowych w kraju i na rynkach zagranicznych.

Architektura systemu zaprojektowanego i opracowanego w opariu o oprogramowanie narzędziowe OfficeObjects® w technologii webowej obejmuje trzy podstawowe podsystemy:

  • Platformę Wewnętrzną
  • Platformę Zewnętrzną
  • Platformę Publiczną

Platforma Wewnętrzna stanowi prywatną chmurę obliczeniową obsługującą prywatne repozytoria zasobów wiedzy poszczególnych uczestników systemu. Dostępne mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają  wysoki stopień ochrony poufności i integralności przechowywanej dokumentacji. Bogate i elastyczne funkcje klasyfikacji zasobów wiedzy pozwalają na stosowanie różnych zbiorów metadanych opisujących poszczególne klasy zasobów oraz na automatyczne tworzenie i aktualizacja sieci pojęciowych wiążących obiekty informacyjne zgodnie z przyjętym pojęciowym modelem zasobów wiedzy.

Platforma Zewnętrzna zrealizowana w technologii portalowej pozwala na udostępnianie prywatnych zasobów wiedzy innym uczestnikom systemu i stanowi podstawową platformę współpracy instytucji naukowych skupionych w Fundacji Partnerstwa Technologicznego.

Platforma Publiczna, dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej,  jest otwarta dla wszystkich użytkowników Internetu i stanowi podstawowe narzędzie marketingowe pozwalające na prezentowanie zasobów i możliwości naukowych Fundacji jako silnej wielodyscyplinarnej organizacji naukowej. Zespół redakcyjny platformy prowadzi atrakcyjne i interesujące serwisy informacyjne przeznaczone dla szerokiej rzeszy internautów oraz, a może przede wszystkim, dla potencjalnych partnerów naukowych i produkcyjnych w kraju i zagranicą.