OfficeObjects®WorkFlow
 
Nawigacja
 
OfficeObjects® WorkFlow - zarządzanie procesami
 

OfficeObjects® WorkFlow - efektywna i skuteczna organizacja procesów pracy. OfficeObjects® WorkFlow jest innowacyjnym, elastycznym i wydajnym systemem zarządzania procesami biznesowymi.
Umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji. System workflow firmy Rodan Systems gwarantuje, że wszystkie zadania realizowane są we właściwej kolejności przez najbardziej kompetentnych wykonawców przy użyciu odpowiednich danych i aplikacji.

 

OfficeObjects® WorkFlow umożliwia użytkownikom projektowanie wydajnych procesów przy pomocy graficznych narzędzi modelowania i symulacji. Umożliwia szybką implementację złożonych definicji i procesów biznesowych oraz elastyczne przypisywanie wykonawcom poszczególnych czynności. Graficzne narzędzia monitorowania pozwalają zapobiegać opóźnieniom i gwarantują skuteczną kontrolę wykonywanych zadań. Całościowa archiwizacja, raportowanie i analiza danych historycznych pozwala na optymalizację poszczególnych procesów i skuteczniejsze zarządzanie efektywnością danej instytucji lub przedsiębiorstwa. Dzięki temu OfficeObjects® WorkFlow staje się kluczowym narzędziem wspomagającym zarządzanie organizacją.

 

Potencjalni odbiorcy systemu

OfficeObjects® WorkFlow może zostać wykorzystany w dowolnej firmie lub instytucji, która jest zainteresowana wdrożeniem standardowych procedur, a jednocześnie ma zamiar szybko i elastycznie reagować na zmiany rynkowe. Wdrożenie systemu pozwala na usprawnienie procesów decyzyjnych, co przekłada się na zwiększenie poziomu satysfakcji klienta i uzyskanie przewagi konkurencyjnej. System workflow firmy Rodan Systems zapewnia skuteczną realizację i nadzorowanie wykonywanych zadań oraz umożliwia śledzenie efektywności i ciągłe podnoszenie wydajności organizacji.

 

Przykładowe wdrożenia

OfficeObjects® WorkFlow jest z powodzeniem wykorzystywany zarówno w jednostkach administracji publicznej jak i w przedsiębiorstwach. OfficeObjects® WorkFlow jako element systemu obiegu dokumentów – pracowników ministerstw i urzędów centralnych, między innymi Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, i Najwyższej Izby Kontroli. OfficeObjects® WorkFlow jako istotny element systemu obiegu dokumentów, jest wykorzystywany przez kilka tysięcy pracowników administracji państwowej i samorządowej.

 

Korzyści z wdrożenia systemu OfficeObjects® WorkFlow:

  • Zwiększenie skuteczności zarządzania w organizacji przez działania zgodne ze zdefiniowanymi procedurami
  • Lepsza jakość obsługi interesantów, wzrost satysfakcji klientów oraz zaufania partnerów
  • Możliwość intuicyjnego modelowania i symulacji procesów pracy w środowisku graficznym
  • Usprawnienie komunikacji wewnątrz organizacji
  • Możliwość szybkiego identyfikowania potencjalnych obszarów usprawnień i optymalizacji procesów w organizacji
  • Zapewnienie całościowej archiwizacji wykonanych procesów
  • Możliwość spełnienia warunków uzyskania certyfikatu ISO 9000
  • Łatwość integracji z dowolnymi systemami i aplikacjami działającymi w organizacji zapewniona przez wykorzystanie otwartej architektury i zgodności ze światowymi standardami (WFMC, BPMN, XPDL)